Ημέρα Ιδρυτικής Διακήρυξης

Αγαπητοί  φίλοι, ενεργοί πολίτες…

Στις 9 Δεκεμβρίου του 2009 πραγματοποιήθηκε πανηγυρικά η τελετή της Ιδρυτικής  Διακήρυξης της «Βουλής της Κοινωνίας  των Πολιτών» στην αίθουσα συνεδριάσεων της Παλαιάς Βουλής. Περισσότερες από 90 Μ.Κ.Ο, από όλη την Ελλάδα, υπέγραψαν την Ιδρυτική Διακήρυξη. 

 

 

 Αναμνηστική Φωτογραφία όσων υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη  

 

 

Από την εκδήλωση της ιδρυτικής διακήρυξης

 

Η έναρξη του Νέου έτους 2010 σηματοδοτεί πλέον  και την έναρξη μίας νέας εποχής για την Κοινωνία των Πολιτών. Ήδη σχεδιάζονται οι επόμενες ενέργειες που περιλαμβάνουν τη δημιουργία επιτροπών οργάνωσης, αξιολόγησης και σχεδιασμού, καθώς και δημιουργίας του καταστατικού του Σωματείου Φίλων και Υποστηρικτών.

Στον τόπο που γεννήθηκε η Δημοκρατία
η Κοινωνία των Πολιτών οργανώνεται
και διεκδικεί το ρόλο της στην Ιστορία

Facebook group:

Πρωτοβουλία για τη Δημιουργία της Βουλής της Κοινωνίας των Πολιτών