Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ)
Επιστημονικοί Σύμβουλοι και Υποστηρικτές Βουλής της Κοινωνίας των Πολιτών
 
 
ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΙΔΑ ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Γαβριήλ Αμίτσης Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας Κοινωνική Πρόνοια
Ιωάννης Αναστασίου Στράτης Καθηγητής  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αναλυτική Χημεία, αρχαιομετρία, Αναλύσεις περιβαλλοντικών δειγμάτων
Βασίλειος Βεργεμέτης Καθηγητής Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Νεφρολογία
Θεόδωρος Βουγιουκλάκης Καθηγητής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιατροδικαστική και Τοξικολογία
Νικόλαος Γιαννής ΣΕΠ Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Ευρωπαϊκή Ιστορία: Θεσμοί και Πολιτική
Ευθυμία Γουργιώτου Λέκτορας Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδακτική Μεθοδολογία Προσχολικής Εκπαίδευσης
Μάρκος Δενδρινός Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας Φιλοσοφία και Τεχνικές Αναζήτησης της Πληροφορίας
Γεώργιος Ιατρίδης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Λογιστική και Χρημοτο0ικονομική Διοίκηση
Ιωάννης Κεχαγιάς Αναπληρωτής Καθηγητής Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Μάρκετινγκ
Αντώνιος Μαγγανάς Καθηγητής Παντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών Εγκληματολογία
Στέφανος Νάστης Λέκτορας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Οικονομική Γεωργικής Παραγωγής – Γεωργική Οικονομική Ανάπτυξη
Αθανάσιος Παπαϊωάννου Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Αθλητική Ψυχολογία
Γρηγόρης Πασχαλίδης Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σύγχρονος Πολιτισμός
Μαργαρίτα - Αικατερίνη Περιβολιώτου Καθηγήτρια ΤΕΙ Αθήνας Σχεδιασμός και Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων
Νικήτας Πολεμικός Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εξελικτική Ψυχολογία με έμφαση στην Ειδική Αγωγή
Βαγγέλης Πολίτης - Στεργίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Μεσολογγίου Συνεταιρεστικά Οικονομικά Μαθήματα
Μαρία Σακελλάριου Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Προσχολική Παιδαγωγική
Κυριάκος Σουλίωτης Λέκτορας Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Πολιτική και Οικονομικά της Υγείας
Μάριος Σωτηριάδης Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης Μάνατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων
Χρήστος Α. Φραγκονικολόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Διεθνείς Σχέσεις & ΜΜΕ
Μαρία Χασανδρή Λέκτορας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Οργάνωση Μαθήματος Φυσικής Αγωγής