Απόφαση - Ψήφισμα

Απόφαση – Ψήφισμα

 

Διεκδικούμε να συμπεριληφθούν προνομιακά οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Απασχόλησης για την κοινωνική οικονομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα

                                

 Αναφορικά με το σχέδιο νόμου «Για τη θεσμοθέτηση της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,

Oι Οργανώσεις της  Πρωτοβουλίας για τη Δημιουργία της Βουλής της Κοινωνίας των Πολιτών που συμμετείχαν στην σχετική ψηφοφορία, αποφάσισαν ομόφωνα ότι η μη συμπερίληψη των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου αποτελεί σοβαρή παράλειψη. Διεκδικούμε να συμπεριληφθούν προνομιακά οι μη κερδοσκοπικές οργανώσει στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο.

 Από όλες τις επιστημονικές μελέτες σε παγκόσμιο επίπεδο προκύπτει ότι οι Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις αποτελούν τον κύριο πυλώνα της Κοινωνικής Οικονομίας, συμβάλλοντας σημαντικά στο Α.Ε.Π. και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, σε εξαιρετικά συντριπτικό ποσοστό σε σχέση με τους πάσης φύσεως κοινωνικούς συνεταιρισμούς.

Δυστυχώς, είναι εμφανής η έλλειψη τεχνογνωσίας των συντακτών του νομοσχεδίου, αγνοώντας τη διεθνή εμπειρία: Οι συνεταιριστικές μορφές οργάνωσης, είναι κατά κανόνα επιτυχείς σε παραγωγικές δραστηριότητες σε πεδία που δραστηριοποιείται ο κερδοσκοπικός τομέας, καλύπτοντας τις ανεπάρκειες της αγοράς (Commission of the European Communities, 2004, On The Promotion of Co-Operative Societies in Europe, COM (2004) 18, Brussels) ενώ οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα στην παροχή υπηρεσιών και αγαθών δημοσίου και συλλογικού οφέλους στην κοινωνική φροντίδα και στην αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού.

Οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις στην Ελλάδα ήδη προσφέρουν εξαιρετικά σημαντικό έργο στα συγκεκριμένα πεδία. Παρότι, σήμερα δοκιμάζονται από την οικονομική κρίση, επιχειρείται η θεσμοθέτηση νέων οργανωσιακών μορφών: οι «Κοινωνικές και Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις». Στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο αγνοείται η δυναμική των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων να δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης, όπως και να συμβάλουν στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας, ενώ πριμοδοτούνται νέες οργανωσιακές μορφές, χωρίς προηγούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία, στις οποίες το βασικό κίνητρο των συμμετεχόντων είναι το κέρδος! Επιπλέον, με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται η πλήρης εμπορευματοποίηση των ανωτέρω κοινωνικών υπηρεσιών, χωρίς επιπροσθέτως να προβλέπονται καθόλου ποιοτικοί στόχοι.

 Για τους λόγους αυτούς η Πρωτοβουλία μας θα ενημερώσει σχετικά όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και είναι στη διάθεση του Υπουργείου Απασχόλησης  και της Υπουργού κυρίας Κατσέλη, για κάθε σχετική πληροφόρηση όπως και  για την ορθή και δόκιμη επανασχεδίαση του προτεινόμενου νομοσχεδίου.

 

Βουλή της Κοινωνίας των Πολιτών

www.koinoniamko.gr email: info@koinoniamko.gr